Recurring

Reconciliation / Konfesyon

Notre Dame Catholic Church 217 N U.S. Highway 1, Fort Pierce, FL

Saturdays before our Vigil Mass, we offer Reconciliation by appointment only during the time frame of 4:00 pm and 4:45 pm. Samdi anvan Mès nou ofri rekonsilyasyon nan randevou sèlman pandan tan an nan 4:00 pm ak 4:45 pm.

Recurring

Reconciliation / Konfesyon

Notre Dame Catholic Church 217 N U.S. Highway 1, Fort Pierce, FL

Saturdays before our Vigil Mass, we offer Reconciliation by appointment only during the time frame of 4:00 pm and 4:45 pm. Samdi anvan Mès nou ofri rekonsilyasyon nan randevou sèlman pandan tan an nan 4:00 pm ak 4:45 pm.

Recurring

Reconciliation / Konfesyon

Notre Dame Catholic Church 217 N U.S. Highway 1, Fort Pierce, FL

Saturdays before our Vigil Mass, we offer Reconciliation by appointment only during the time frame of 4:00 pm and 4:45 pm. Samdi anvan Mès nou ofri rekonsilyasyon nan randevou sèlman pandan tan an nan 4:00 pm ak 4:45 pm.

Recurring

Reconciliation / Konfesyon

Notre Dame Catholic Church 217 N U.S. Highway 1, Fort Pierce, FL

Saturdays before our Vigil Mass, we offer Reconciliation by appointment only during the time frame of 4:00 pm and 4:45 pm. Samdi anvan Mès nou ofri rekonsilyasyon nan randevou sèlman pandan tan an nan 4:00 pm ak 4:45 pm.

Recurring

Reconciliation / Konfesyon

Notre Dame Catholic Church 217 N U.S. Highway 1, Fort Pierce, FL

Saturdays before our Vigil Mass, we offer Reconciliation by appointment only during the time frame of 4:00 pm and 4:45 pm. Samdi anvan Mès nou ofri rekonsilyasyon nan randevou sèlman pandan tan an nan 4:00 pm ak 4:45 pm.

Recurring

Reconciliation / Konfesyon

Notre Dame Catholic Church 217 N U.S. Highway 1, Fort Pierce, FL

Saturdays before our Vigil Mass, we offer Reconciliation by appointment only during the time frame of 4:00 pm and 4:45 pm. Samdi anvan Mès nou ofri rekonsilyasyon nan randevou sèlman pandan tan an nan 4:00 pm ak 4:45 pm.

Recurring

Reconciliation / Konfesyon

Notre Dame Catholic Church 217 N U.S. Highway 1, Fort Pierce, FL

Saturdays before our Vigil Mass, we offer Reconciliation by appointment only during the time frame of 4:00 pm and 4:45 pm. Samdi anvan Mès nou ofri rekonsilyasyon nan randevou sèlman pandan tan an nan 4:00 pm ak 4:45 pm.

Recurring

Reconciliation / Konfesyon

Notre Dame Catholic Church 217 N U.S. Highway 1, Fort Pierce, FL

Saturdays before our Vigil Mass, we offer Reconciliation by appointment only during the time frame of 4:00 pm and 4:45 pm. Samdi anvan Mès nou ofri rekonsilyasyon nan randevou sèlman pandan tan an nan 4:00 pm ak 4:45 pm.

Recurring

Reconciliation / Konfesyon

Notre Dame Catholic Church 217 N U.S. Highway 1, Fort Pierce, FL

Saturdays before our Vigil Mass, we offer Reconciliation by appointment only during the time frame of 4:00 pm and 4:45 pm. Samdi anvan Mès nou ofri rekonsilyasyon nan randevou sèlman pandan tan an nan 4:00 pm ak 4:45 pm.

Recurring

Reconciliation / Konfesyon

Notre Dame Catholic Church 217 N U.S. Highway 1, Fort Pierce, FL

Saturdays before our Vigil Mass, we offer Reconciliation by appointment only during the time frame of 4:00 pm and 4:45 pm. Samdi anvan Mès nou ofri rekonsilyasyon nan randevou sèlman pandan tan an nan 4:00 pm ak 4:45 pm.