Tag Archive for: Confession

Reconciliation / Konfesyon

Saturdays before our Vigil Mass, we offer Reconciliation by appointment only during the time frame of 4:00 pm and 4:45 pm.

Samdi anvan Mès nou ofri rekonsilyasyon nan randevou sèlman pandan tan an nan 4:00 pm ak 4:45 pm.

Reconciliation / Konfesyon

Saturdays before our Vigil Mass, we offer Reconciliation by appointment only during the time frame of 4:00 pm and 4:45 pm.

Samdi anvan Mès nou ofri rekonsilyasyon nan randevou sèlman pandan tan an nan 4:00 pm ak 4:45 pm.

Reconciliation / Konfesyon

Saturdays before our Vigil Mass, we offer Reconciliation by appointment only during the time frame of 4:00 pm and 4:45 pm.

Samdi anvan Mès nou ofri rekonsilyasyon nan randevou sèlman pandan tan an nan 4:00 pm ak 4:45 pm.

Reconciliation / Konfesyon

Saturdays before our Vigil Mass, we offer Reconciliation by appointment only during the time frame of 4:00 pm and 4:45 pm.

Samdi anvan Mès nou ofri rekonsilyasyon nan randevou sèlman pandan tan an nan 4:00 pm ak 4:45 pm.

Reconciliation / Konfesyon

Saturdays before our Vigil Mass, we offer Reconciliation by appointment only during the time frame of 4:00 pm and 4:45 pm.

Samdi anvan Mès nou ofri rekonsilyasyon nan randevou sèlman pandan tan an nan 4:00 pm ak 4:45 pm.

Reconciliation / Konfesyon

Saturdays before our Vigil Mass, we offer Reconciliation by appointment only during the time frame of 4:00 pm and 4:45 pm.

Samdi anvan Mès nou ofri rekonsilyasyon nan randevou sèlman pandan tan an nan 4:00 pm ak 4:45 pm.

Reconciliation / Konfesyon

Saturdays before our Vigil Mass, we offer Reconciliation by appointment only during the time frame of 4:00 pm and 4:45 pm.

Samdi anvan Mès nou ofri rekonsilyasyon nan randevou sèlman pandan tan an nan 4:00 pm ak 4:45 pm.

Reconciliation / Konfesyon

Saturdays before our Vigil Mass, we offer Reconciliation by appointment only during the time frame of 4:00 pm and 4:45 pm.

Samdi anvan Mès nou ofri rekonsilyasyon nan randevou sèlman pandan tan an nan 4:00 pm ak 4:45 pm.

Reconciliation / Konfesyon

Saturdays before our Vigil Mass, we offer Reconciliation by appointment only during the time frame of 4:00 pm and 4:45 pm.

Samdi anvan Mès nou ofri rekonsilyasyon nan randevou sèlman pandan tan an nan 4:00 pm ak 4:45 pm.

Reconciliation / Konfesyon

Saturdays before our Vigil Mass, we offer Reconciliation by appointment only during the time frame of 4:00 pm and 4:45 pm.

Samdi anvan Mès nou ofri rekonsilyasyon nan randevou sèlman pandan tan an nan 4:00 pm ak 4:45 pm.