Tag Archive for: Jeriko

Jeriko 2017 nan Pawas Notre Dame

Sòti 10 Desanm pou rive 16 Desanm  depi 7:30 pou rive 10 :30 nan aswè Pawas Notre Dame Fort Pierce  Invite tout fidèl ak tout kretyen  ki gen bòn volonte vin benyen nan lagras nan Kokenn chenn Jeriko lap òganize sou tèm : «  Tout bagay prèt pou fini.Se pou nou kenbe tèt nou anplas, veye kò nou poun ka lapriyè ( 1pyè 4, 7).

Predikatè yo se :

Pè Jules Campion

Pè Wislet Defranc

Pè Christian Plancher

 

Animatè yo se

Benedict Lamatine

Peggy Joseph

Johnny Normil

Pou plis infòmasyon rele Pè Yves Geffrard ki se administrate Pawas la 772 971 9080.

Adrès la : 217 n US 1 Fort Pierce , FL 34950.

N.B : Jou samdi a lap  kòmanse depi 6 :30 pm pou rive 11 :30 pm.

Nap tann tout moun.