Jeriko 2017 nan Pawas Notre Dame

Sòti 10 Desanm pou rive 16 Desanm  depi 7:30 pou rive 10 :30 nan aswè Pawas Notre Dame Fort Pierce  Invite tout fidèl ak tout kretyen  ki gen bòn volonte vin benyen nan lagras nan Kokenn chenn Jeriko lap òganize sou tèm : «  Tout bagay prèt pou fini.Se pou nou kenbe tèt nou anplas, veye kò nou poun ka lapriyè ( 1pyè 4, 7).

Predikatè yo se :

Pè Jules Campion

Pè Wislet Defranc

Pè Christian Plancher

 

Animatè yo se

Benedict Lamatine

Peggy Joseph

Johnny Normil

Pou plis infòmasyon rele Pè Yves Geffrard ki se administrate Pawas la 772 971 9080.

Adrès la : 217 n US 1 Fort Pierce , FL 34950.

N.B : Jou samdi a lap  kòmanse depi 6 :30 pm pou rive 11 :30 pm.

Nap tann tout moun.

Catholic Charities “Cities for Life – Say NO to the Death Penalty

We would like to invite everyone to attend a special Diocesan Mass to pray for the end of the death penalty. The Most Reverend, Gerald M. Barbari to will celebrate Mass in St. Patrick Church at 5 p.m. on November 30, 2017. Following Mass, all are invited to attend a light dinner and presentation in the Diocese parish hall. For more information, please call 561-360-3324 or visit www.catholiccharitiesdpb.org/events.

Wedding Publication

Notre Dame Catholic Church announces the marriage of Alex Wilkins and Fanise Duvernai.
If you have any objections about their engagement please, call Father Yves at (772) 466-9617.

Spiritual Concert at our Lady Queen of the Apostles. @November 2017

Last night,the Saint Michael Archangel Choir had a great time performing a spiritual Concert at our Lady Queen of the Apostles church of Royal Palm. It was a blessed sunday.
Here are some pictures.

Yèswa koral Sen Michel Akanj te pase yon bon moman ap pefome yon konsè espirityèl nan Pawas Mari rèn Apot yo nan Royal Palm. Se te yon dimanch beni. Men kèk foto

Mon,November 27

Notre Dame Catholic Church
217 N US 1 Fort Pierce, FL 34950
Tel: 772 466 96 17

Summer Camp 2017